عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

مواد و مصالح  ساختمان آموزشگاه

بر اساس جدول و نمودار (5-4) در خصوص مواد و مصالح ساختمانهای آموزشی شهر لنگرود، 75 سنگ، آجر، آهن و 25 درصد بقیه بتن، اسکلت فلزی و آجر  می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

کیفیت بنای ساختمان آموزشگاه

بر اساس بررسیهای بعمل آمده از 10 واحد آموزشی شهرلنگرود، و با در نظر داشتن جدول و نمودار (5-4) 45 درصد از مدارس نوساز و 35 درصد مرمتی و20 درصد تخریبی می باشند.

جهات جغرافیایی ساختمان مدارس

بر اساس بررسیهای میدانی و پرسشنامه های آماری تکمیلی از 10 واحد آموزشی مدارس شهر لنگرود حدود 65 درصد از مدارس شمالی-جنوبی میباشند و همچنین 15 درصد از مدارس نیز جنوبی-شمالی و 10 غربی- شرقی و 10 غربی- شرقی می باشند.

ابعاد و اندازه کلاس های مدارس

همانطور که در جدول و نمودار (5-4) ملاحضه می گردد، در حدود 80 درصد از ابعاد و اندازه کلاس‎های مدارس شهر لنگرود مناسب و 15 درصد بسیار مناسب و5 درصد نامناسب  می باشند.

 

سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف

در ارتباط با سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف شهر لنگرود 90 درصدمناسب ، 37 درصد نامناسب می باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه