عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

به علت وجود بارش زیاد در این منطقه و برخورد آن به سطح ساختمان و دیوارها از طریق ترکهایی به عرض 5/0 mm  و بیشتر وارد ساختمان شده و باعث از بین رفتن مصالح و نمای ساختان می گردد به همین دلیل برای مقابله با نفوذ بارش در داخل دیوارها بهتر می باشد مصالح را تغییر بدهیم مثلا کوشش گردد در نمای ساختمان از سنگ یا فلز بهره گیری گردد بهره گیری از سنگ هایی که دارای سطح صاف هستند مانند سنگ مرمر یا بهره گیری از مصالح جدید مانند کامپوزیت و برای پنجره ها بهتر می باشد از پنجره  های دوجداره عایق دار بهره گیری گردد تا از نفوذ باران به داخل ساختمان جلوگیری به اقدام آید و همینطور بهره گیری از سایبان برای پنجره برای جلوگیری از نفوذ بارش از راه پنجره به داخل ساختمان و عدم بهره گیری پنجره در نمای باز.

5- به علت اینکه در سمت جنوب در تابستان نورش کم می گردد ونسبت به زمستان مقدار انرژی گرمایی که خورشید می دهد کمتر می باشد اشکالی برای قرارگیری پنجره در جنوب وجود ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- برای ایجاد کوران در فضای داخلی ساختمان بهتر می باشد برای بهره گیری از باد ساختمان ها را در جهت بادهای مطلوب بسازند

7- تعبیه درهای ارتباطی بین اتاقها و بهره گیری از دیوارهای قابل کنترل به مقصود هدایت جریان هوا به همه اتاقها.

8- برای محافظت ساختمانها در برابر تابش در فصول گرم سال بهره گیری از رنگ روشن در روی دیوارها و بامهای روبه تابش آفتاب و بهره گیری از درختان خزان دار برای ایجاد سایه بر روی ساختمان و خنک سازی در مواقع گرم سال.

9- برای کاهش اتلاف حرارت در ساختمان بهره گیری از پلانهای متراکم و فشرده.

10- پیش بینی فضاهای گرمازا مثل آشپزخانه در مرکز پلان ساختمان و بهره گیری از شیشه های دوجداره در بعضی مواقع 3 جداره.

11- بهره گیری از انواع مختلف پرده شبکه های عایق متحرک ودریچه پشت پنجره به مقصود جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان از بازشوها.

12- برای بهره گیری از انرژی خورشید درگرمایش ساختمان سازماندهی پلان به صورتی که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی فراهم آید استقرار ساختمان در جهت تابش حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد و بهره گیری از پنجره ها و نوگیری های سقفی  رو به آفتاب زمستانی

13- بهره گیری از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی زیاد و سطوح تیره رنگ در بخش های آفتابگیر ساختمان.

14- برای محافظت ساختمان در برابر بارش زیرا بیشترین اندازه بارش در شهر لنگرود در ماههای سرد سال می باشد پس بهتر می باشد برای محافظت از ساختمانها در برابر بارش در این فصول اقداماتی صورت گیرد به این مقصود بایستی در نظر داشتن جهت وزش بادهای توام با باران در انتخاب جهت استقرار ساختمان.

15- پیش بینی آبروهای مناسب در اطراف بام برای جمع آوری آب باران و هدایت آن به زمین.

16- پیش بینی جلوآمدگی برای بامها یا ایجاد ایوانهای عریض در اطراف ساختمان.

17- پیش بینی سایه بانهای عریض و به هم پیوسته برای پنجر ها و بازشوهایی که خارج از سرپوشیده های یا ایوانها قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه