مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسخ‌ها

با در نظر داشتن مطالعه حاضر75 درصد از مراکزآموزشی کمتر از 200 نفردانش آموز و 25 درصد آن بین 200 تا 500 نفر دانش آموز دارند.

در خصوص مساحت کل زمین مدارس مورد نظر، 40 درصد از مدارس بین1000 تا2000 متر مربع وسعت دارند و 50 درصد از مدارس وسعت زمینشان بین 3000-2000 متر مربع و 10 درصد بیش از 3000 مترمربع وسعتشان می باشد.

در خصوص تعداد طبقات ساختمان مدارس شهر لنگرود، 75 درصد ساختمانها دو طبقه می باشند، 20 درصد از ساختمانها نیز سه طبقه بوده، و5 درصد نیز ویلایی هستند.

در خصوص مواد و مصالح ساختمانهای آموزشی شهر لنگرود، 75 سنگ، آجر، آهن و 25 درصد بقیه بتن، اسکلت فلزی و آجر  می باشد.

بر اساس بررسیهای بعمل آمده 45 درصد از مدارس نوساز و 35 درصد مرمتی و20 درصد تخریبی می‎باشند.

از نظر جهات جغرافیایی ساختمان مدارس شهر لنگرود حدود 65 درصد از مدارس شمالی- جنوبی میباشند و همچنین 15 درصد از مدارس نیز جنوبی-شمالی و 10 غربی- شرقی و 10 غربی- شرقی می باشند.

از نظر ابعاد و اندازه کلاس های مدارس شهر لنگرود  در حدود 80 درصد از ابعاد و اندازه کلاس های مدارس شهر لنگرود مناسب و 15 درصد بسیار مناسب و5 درصد نامناسب  می باشند.

در ارتباط با سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف شهر لنگرود 90 درصد مناسب، 37 درصد نامناسب می باشند.

در ارتباط با جهت گیری و اصول معماری ساختمان در مدارس شهر لنگرود75 درصد مناسب،  15 درصد نامناسب و 10 بسیار مناسب می باشد.

از نظر همجوای مدارس متوسطه به کاربریهای شهری در شهر لنگرود 81 درصداز مدارس داخل بافت مسکونی قرار دارند، 31 درصد از مدارس همجوار با مراکز تجاری هستند، 16 درصد از مدارس نیزهمجوار فضاهای ورزشی می باشند، 9 درصد از مدارس شهر لنگرود در جوار مراکز بهداشتی و درمانی قراردارد، 9درصد در جوار مراکز اداری قرار دارند. 6 درصد از مدارس در جوار پارک و فضای سبز و مراکز فرهنگی مانند کتابخانه هستند. همچنین 3 درصد مدارس  نیزدر جوار صنایع و کارگاهها قرار دارند و3درصد از مدارس نیز در جوار مکانهای مذهبی قراردارند.

در ارتباط با تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس شهر لنگرود، 44 درصد از مدارس دارای پنکه وبخاری هستند، 41 درصداز بخاری گازی وکولر بهره گیری می کنند و 12 درصد نیز دارای شوفاژ وپنکه  سقفی می باشد. و 3 درصد هم دارای بخاری کولروپنکه می باشند.

ساخت مدارس شهر لنگرود از نظر اصول طراحی اقلیمی به این شکل بوده می باشد که، 90درصد دارای طراحی اقلیمی نبوده و فقط10 درصد اصول طراحی اقلیمی را رعایت کرده بودند.

از نظر همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در  شهر لنگرود، 60 درصد بطور متوسط همساز با اقلیم و40 درصد زیاد همساز با اقلیم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه