مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

همجوای مدارس متوسطه به کاربریهای شهری

همانطور که در جدول و نمودار (5-4) ملاحضه می گردد در شهر لنگرود 81 درصداز مدارس داخل بافت مسکونی قرار دارند ، 31 درصد از مدارس همجوار با مراکز تجاری هستند  ، 16 درصد از مدارس نیزهمجوار فضاهای ورزشی می باشند، 9 درصد از مدارس شهر لنگرود در جوار مراکز بهداشتی و درمانی قراردارد، 9 درصد در جوار مراکز اداری قرار دارند . 6 درصد از مدارس در جوار پارک و فضای سبز و مراکز فرهنگی مانند کتابخانه هستند .همچنین 3 درصد مدارس  نیزدر جوار صنایع و کارگاهها قرار دارند و3درصد ازمدارس نیز در جوار مکانهای مذهبی قراردارند.

تأسیسات گرمایشی و سرمایشی

با در نظر داشتن مطالعات میدانی و مطالعه های بعمل آمده از 10 واحد آموزشی شهر لنگرود در ارتباط با تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس شهر لنگرود ،44 درصد از مدارس دارای پنکه وبخاری هستند، 41 درصداز بخاری گازی وکولر بهره گیری می کنند و 12 درصد نیز دارای شوفاژ و پنکه سقفی می‎باشد و 3 درصد هم دارای بخاری کولروپنکه می باشند .جدول و نمودار (5-4) مشخصات سیستم گرمایش و سرمایش مدارس شهر لنگرود را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی

همانطور که در جدول و نمودار (5-4) ملاحضه می گردد ساخت مدارس شهر لنگرود از نظر اصول طراحی اقلیمی به این شکل بوده می باشد که، 90درصد دارای طراحی اقلیمی نبوده و فقط10 درصد اصول طراحی اقلیمی را رعایت کرده بودند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه